We zijn
zo geïsoleerd en tegelijkertijd
nog nooit
verbonden geweest